Spočítat cenu
Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 je nejnovější integrovaný cloudový servis, který kombinuje funkčnosti ERP a CRM systémů.

Více
ERP systémy Microsoft Dynamics

ERP systém (angl. Enterprise Resource Planning System (systém plánování podnikových zdrojů) – integrovaný systém, který je určen pro řízení obchodních procesů organizace a má sloužit jako jediný zdroj spolehlivých informací.

Více
Řešení vyvinutá Innoware pro Microsoft Dynamics

Společnost Innoware vyvinula speciální modul pro systémy Microsoft Dynamics NAV a Microsoft Dynamics AX, který umožňuje vedení záznamů o zaměstnancích a výpočet mzdového účetnictví.

Více
Odvětvová řešení pro Microsoft Dynamics

Systémy Microsoft Dynamics disponují rozsáhlou základní funkcionalitou a také početnými dodatečnými moduly, zajišťujícími specifické činnosti v rámci různých oblastí.

Více
CRM systém Microsoft Dynamics

CRM (Customer Relationship Management) systém – je softwarový produkt, který pomáhá účinněji řídit vztahy se zákazníky, marketingové aktivity, fáze prodeje nebo účinněji poskytovat služby.

Více
Cloudová řešení pro business

Podstatou cloudových technologií je rychle poskytnout uživatelům pohodlný přístup k různým výpočetním prostředkům (servery, aplikace, služby, atd.), s nimiž se dá pracovat přes internet odkudkoliv.

Více