Розрахувати вартість

Відгуки клієнтів

Ірина Лисенко

Завдяки впровадженню управлінського обліку компанія зможе коректно розносити витрати, здійснювати розрахунок собівартості та прибутковості в різних аспектах, таких як напрям діяльності, проекти, клієнти, і навіть окремі співробітники. Такий аналіз дасть об'єктивні дані для оцінки ефективності роботи персоналу і допоможе якісно змінити мотиваційну систему холдингу. Після впровадження змінились акценти всередині компанії: збір даних тепер відбувається в усіх відділах, тому відповідальність за своєчасну звітність перестала концентруватися лише у фінансовому відділі. Це, у свою чергу, відобразилося на посиленні командної роботи і структури холдингу.

❜❜

Лембіт Лоо

Рішення, розроблене компанією Innoware на платформі Microsoft Dynamics NAV і LS Retail, буде масштабовано в усіх нових казино мережі "Олімпік", що дозволить реалізовувати амбітну політику нашої компанії і швидко запускати нові ігрові зали по всій Україні.

❜❜

Франк Янас

ІТ - один із найважливіших факторів професійного ведення сучасного бізнесу. Вони дають можливість отримувати і правильно інтерпретувати необхідні дані, розуміти ключові рушійні сили бізнесу, а також підвищувати швидкість реагування на запити клієнтів і умови ринку, які змінюються. Обираючи систему управління ресурсами підприємства, ми зупинили свій вибір на Microsoft Dynamics NAV як на рішенні, яке пропонує оптимальне співвідношення ціни і термінів впровадження.

❜❜

Аскольд Шестунов

Група BigBoard - найбільший мережевий оператор зовнішньої реклами в Україні. Ми працюємо у 34 містах і розміщаємо рекламу для наших клієнтів на тисячах конструкцій. Це висуває особливі вимоги до якості і кількості фінансової та управлінської інформації, необхідної для прийняття рішень. Причому така інформація повинна бути представлена в систематизованому, зрозумілому вигляді і, звичайно, бути доступною у будь-яку хвилину. Все це забезпечує Microsoft Dynamics NAV 4.0.

❜❜