SPOČITAT CENU

Reference

Oleksandr Valkovanyi

Naše společnost byla založena nedávno (v roce 2015). První továrna zahájila sériovou výrobu v roce 2018 a na konci téhož roku jsme se rozhodli vybrat software, který by nám umožnil automatizovat obchodní procesy a centrálně řídit společnost. Rozhodli jsme se pro cloudové řešení Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations.
Při výběru partnera na implementaci Dynamics 365 jsme se spoléhali na doporučení společností, které měly zkušenosti s implementací ERP systému Microsoft Dynamics 365 FO. Do výběru jsme také zapojili naše klíčové specialisty v oblasti financí, výroby a logistiky. Rozhodli jsme se využít služeb společnosti Innoware, která má prokazatelně rozsáhlé zkušenosti s implementací ERP systémů v podobných projektech a nezmýlili jsme se. Realizace implementačního projektu Dynamics 365 FO byla rozdělena do dvou etap. Každá z etap zahrnuje veškeré hlavní firemní procesy společnosti z oblastí finance, výroba, prodej, dodávky, logistika. V první etapě byla implementována základní funkcionalita systému. Hlavním úkolem druhé etapy je přizpůsobit/modifikovat systém dle našich specifických požadavků. V současné době stále na projektu pracujeme a jsme ve fázi testování systému našimi klíčovými uživateli. Spuštění systému je plánováno v květenu 2020.

❜❜

Anastasia Usachоva

Pro finanční oddělení je tento projekt klíčem ke zlepšení efektivity procesů, kontrolních mechanizmů a automatizaci účetních operací. Již v první fázi implementace se nám podařilo zlepšit kvalitu analytických dat, které systém poskytuje, a tak jsme mohli důkladně prozkoumat efektivitu nákupu zemědělských produktů.

❜❜

Оleksandr Rachiba

Společný projektový tým společností Kernel a Innoware měl za cíl podívat se na již zavedené procesy a najít příležitost k jejich zlepšení. Díky novým přístupům se procesy staly efektivnější a lépe se řídí. V oblasti zadávání zakázek jsme integrovali řešení Microsoft Dynamics NAV s naším workflow založeným na KernelEDocs SharePoint, který společnosti umožnil automatizovat řadu činností, jako vytváření, schvalování, digitální podepisování smluv, jejich evidenci a ukládání. V rámci implementace procesů správy plateb jsme optimalizovali pracovní postup schvalování plateb a přesunuli jsme jejich zpracování do divize „Payments Factory“, čím se zvýšila rychlost a kvalita vypořádání s dodavateli. V první fázi projektu jsme vyvinuli vlastní implementační postup, který nám umožní efektivně implementovat další fáze projektu a minimalizovat rizika.

❜❜

Maxym Guzhva

S pomocí týmu Innoware jsme v minulosti úspěšně implementovali Microsoft Dynamics AX jako náš hlavní ERP systém, který byl integrován s našimi konstrukčně-dokumentačním systémem pro přípravu výroby. Pro řízení lidských zdrojů a správu mezd nám kolegové z Innoware pomohli implementovat řešení IW HR & Payroll založené na platformě Microsoft Dynamics NAV. Jedná se o flexibilní řešení, které splňuje všechny legislativní kritéria na procesy výpočtu mezd. Dnes je celkový počet zaměstnanců závodu asi 3 000 lidí a toto řešení výrazně zvyšuje efektivitu práce s personálem: umožňuje realizovat komplexní personální evidenci, počítat mzdy s přihlédnutím k výrobním specifikám a také k formovat všechny nezbytné kalkulace daní a odvodů, včetně povinného výkaznictví.


❜❜