Spočítat cenu

Recenze zákazníků

Jevhen Morozov

ERP systém Microsoft Dynamics AX se pro nás ukázal jako nejpřijatelnější z hlediska poměru cena/kvalita. Poradci společnosti Innoware, která provedla implementaci, velmi důkladně prozkoumali naše obchodní procesy, navrhli a dodali nám řešení, které nás zcela uspokojilo. Trvalo nám asi tři měsíce, než jsme se přizpůsobily k práci v novém systému, a za šest měsíců už jsme si na něj zvykli úplně. Zavedením Microsoft Dynamics AX se nám podařilo vyřešit problém nesynchronizovaných dat, nestrukturovaných informací, rozdílů v bilanci včetně zůstatků. Teď u nás probíhá projekt implementace Microsoft Dynamics CRM Online, které bude integrované s Microsoft Dynamics AX. To vše zajistí jednotné informační prostředí pro správu obchodních procesů společnosti a poskytne nám celou řadu výhod, které jsme dříve neměli k dispozici.

❜❜

Maxim Hužva

Výběr dodavatele byl ovlivněn naší osobní zkušeností, kdy nám společnost Innoware úspěšně realizovala projekt implementace Microsoft Dynamics AX 3.0, a naši odborníci měli zkušenost s přístupem společnosti k realizaci projektu, tak s projektovým týmem Innoware. Jsme rádi, že spolu s kolegy z Innoware se nám podařilo dosáhnout dvou cílů: hlavního - implementovat nástroj pro řízení prodeje a servisu, a sekundárního - přejít na novou verzi Microsoft Dynamics AX 2009. V budoucnu uvažujeme o řadě projektů pro zlepšení správy podniku díky funkcionalitě nové verze, například, chceme zavést rozpočtování a dílenské řízení. Chceme také rozšířit systém na další podniky z naší skupiny.

❜❜

Svetislav Budič

Jsme spokojeni se spoluprací s Innoware, a již nyní můžeme ocenit výhody vedení personální agendy a výpočtu mezd v systému IW HR&Payroll. Naše společnost zaměstnává 800 zaměstnanců a výpočet mezd se před realizací projektu prováděl ručně. Díky implementaci systému IW HR&Payroll jsme schopni snížit čas na výpočet mezd a přípravy výkazů. Minimalizujeme počet chyb, k nimž častokrát docházelo v důsledku ručního zpracování. IW HR&Payroll nám také pomáhá rychle řešit další operativu, jako rychlé a včasné přebudování týmů a harmonogramů prací, nebo evidenci každé minuty práce personálu. To vše nám umožňuje nastavit obchodní procesy společnosti co nejúčinnějším způsobem a být tak konkurenceschopnými.

❜❜

Hryhorij Skrypec

Prostřednictvím implementace a užíváním nové verze IW HR&Payroll jsme dokázali urychlit výpočet mezd všech zaměstnanců, včetně přípravy a zpracování souvisejícího výkaznictví. Procesy vedení personální agendy, výpočet mezd a bonusů se staly méně pracné. Chtěl bych vyzvednout práci týmu společnosti Innoware: projekt byl pečlivě naplánován, byla včasně pojmenována a posouzena rizika projektu a byli podniknuty kroky k jejich řešení. Díky pečlivé práci projektového týmu jak ze strany Innoware, tak Leoni, jsme projekt úspěšně realizovali.

❜❜