SPOČITAT CENU

Мicrosoft Dynamics 365 Supply Chain Management

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management je inteligentní, komplexní ERP, které umožňuje velkým a středním firmám zdokonalovat efektivitu provozu, optimalizovat obchodní procesy a zvyšovat výnosy společnosti, zajištěním vysoké produktivity a transparentnosti provozu.

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management umožňuje komplexně a optimálně řídit správu logistiky, skladování, výroby (systém podporuje procesní, diskrétní, štíhlou a také projektovou výrobu) a řízení zásob. Vše je možné kontrolovat a sledovat v průběhu celého životního cyklu produktu v reálném čase.
Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management má integrované analytické nástroje - Power BI, nástroje umělé inteligence - Artificial Intelligence (AI), internetu věcí - Internet of Things (IoT), mixované reality - Mixed Reality (MR) a také strojového učení - Machine Learning (ML). Management má tak k dispozici sadu nástrojů, které umožňují zpracovat a vyhodnotit data extrémně rychle a včas přijímat rozhodnutí které reagují na měnící se situaci na trhu.

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management umožňuje:

Optimalizovat výrobní procesy
Sjednocení a transparentnost všech výrobních procesů - od plánování po nákup surovin a také logistiku, umožňuje sledovat průběh výroby v reálném čase, určovat přesné dodací lhůty a dosahovat úspory nákladů. Technologie IoT umožňují varovat před poruchami výrobních zařízení, minimalizovat prostoje, zlepšovat kvalitu produktů, zvyšovat objemy výroby, zvyšovat produktivitu zaměstnanců a snižovat počet chyb souvisejících s lidským faktorem. Použití mixované reality (MR) umožňuje uskutečnit výrobní proces jakékoli složitosti, který lze řídit v reálném čase, rychle přesměrovat výrobní trasy a výrazně snížit neproduktivní prostoje zařízení.
Modernizovat správu skladů
Postupy založené na technologiích strojového učení umožňují nastavit flexibilní správu objednávek a skupin objednávek, optimalizovat využití skladových prostor, vybavení a zefektivnit práci pracovníků v různých sekcích skladu. Vestavěné analytické nástroje Microsoft Power BI umožňují zrychlit zpracování úkolů, například: zásoby, rezervace, umístění, vychystávání atd.
Maximalizovat životnost aktiv
Výrazně prodlužuje životnost a zvyšuje celkovou produktivitu zařízení pomocí moderních a inteligentních technologií (IoT, MR), které usnadňují plánování, předpovídání a včasné provádění preventivní údržby a oprav zařízení.
Efektivně řídit složité a komplexní dodavatelsko-odběratelské řetězce
Integrace všech prodejních a nákupních procesů s logistikou, řízením zásob, výrobou a skladováním poskytuje úplnou transparentnost složitých dodavatelsko-odběratelských řetězců a také poskytuje nezbytnou flexibilitu pro nové plánování výroby v reálném čase v souladu s dynamicky měnící se poptávkou. Integrované nástroje pro prediktivní analýzu zvyšují efektivitu práce a optimalizují plánování.

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management zrychlí a zefektivní Vaše podnikání, protože umožňuje rychleji a efektivně přijímat správná rozhodnutí, díky kterým můžete flexibilně reagovat na tržní změny. Náš tým má značné expertní znalosti, z oblasti průmyslu a technologií a rozsáhlou praxi s implementací ERP projektů řešení Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (Dynamics 365 Finance, Dynamics 365 Supply Сhain Management) a také předchozích verzí systému (Microsoft Dynamics AX 2009, Microsoft Dynamics AX 2012).

Pomůžeme vaší společnosti pochopit a uchopit nástroje z řady Microsoft Dynamics 365 s pomocí kterých zefektivníte vaše podnikání, zvýšíte výnosy a také případnou investiční atraktivitu společnosti. Pokud máte zájem o více informací, prosím kontaktujte nás telefonicky: +420777204208, nebo pište na adresu: erp@innoware.com

Funkcionalita Мicrosoft Dynamics 365 Supply Chain Management

Děkujeme. Vaše zpráva byla odeslána.