SPOČITAT CENU

Finanční konsolidace

Řešení pro konsolidaci účetních dat zpracované na platformě Microsoft Dynamics je určené k transformaci výkaznictví generovaného podle české legislativy a je určené k vypracování konsolidované účetní závěrky, například v souladu s IFRS standardem.

Zejména pro společnosti, které mají rozsáhlou nebo holdingovou strukturu, včetně firem, kdy je účetnictví na pobočkách a divizích vedené v různých měnách. Řešení umožňuje managementu společnosti dostávat komplexní informace napříč celou společností a na základě těchto informací provádět správná rozhodnutí.

Výhody

  • Výkaznictví, kterému důvěřují auditoři
  • Neomezené analytické nástroje
  • Rychlé a přesné informace
  • Záznam uživatelských aktivit – „Audit trail“
  • Nízké náklady na reporting
  • Unifikace všech dat do jedné měny

Funkcionalita

Děkujeme. Vaše zpráva byla odeslána.