Spočítat cenu

Implementace ERP systémů Microsoft Dynamics

Implementace ERP systémů Microsoft Dynamics, foto

Innoware má zkušenosti s realizací komplexních ERP projektů během více než 17 let, takže s jistotou víme, jak je důležitý přístup k organizacím projektu.

Aby byla zajištěna kvalita implementace, používáme jedinečnou metodu IW URM (Unique Reliable Method) vyvinutou právě Innoware, která poskytuje možnost pro predikce a kvalifikované projektové řízení, což minimalizuje rizika projektu a umožňuje tak získat produkt v souladu s očekáváním.

Metodika IW URM umožňuje realistické plánování projektu, efektivní řízení nákladů a trvání prací na projektu a také pomáhá řídit jejich výsledky a změny, které nastanou v průběhu realizace projektu.

Metodika IW URM je založena na dvou klíčových prvcích:

  • standardy projektového řízení vyvinuté Mezinárodním ústavem řízení projektů (PMI – Project Management Institute, USA);
  • postupy, šablony dokumentů vyvinuté na základě zkušeností Innoware.

Každý klient má online přístup k plánu projektu a v reálném čase může sledovat stav a pokrok při výkonu prací.

Metodika Innoware prokázala svou účinnost v praxi, a to se stalo jedním z rozhodujících faktorů pro zajištění úspěchu u nás prováděných projektů.


Děkujeme. Vaše zpráva byla odeslána.