Розрахувати вартість

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА КОНКУРСУ «Заяви про себе на повну гучність!»

October 29, 2018
Поділитись:
ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА КОНКУРСУ «Заяви про себе на повну гучність!» (далі за текстом – «Правила»)

Опубліковано: «29» жовтня 2017 року

1. Організатор, Виконавець та мета проведення конкурсу

1.1. Організатором є ТОВ «Інновер Україна» (Місцезнаходження: м. Київ, вул. Золотоустівська, 3, тел. (044) 490 22 20) (далі – «Організатор»).

1.2. Конкурс проводиться Організатором

1.3. Відповідальним за вручення Заохочень Переможцям конкурсу є Організатор. Всі податкові зобов’язання стосовно вручення Заохочення та всі ризики, що можуть випливати з таких дій бере на себе Організатор.

1.4. Метою проведення конкурсу є ознайомлення з вакансіями у компанії та підвищення іміджу роботодавця, а також інформування про сферу діяльності, вимоги до кандидатів з метою залучення нових співробітників.

1.5. Приймаючи участь у конкурсі, кожен Учасник тим самим підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами, підтверджує свою згоду з ними та зобов’язується їх дотримуватися.

2. Строки проведення конкурсу

2.1. Строки проведення з 10 год. 00 хв. «31» жовтня 2018 року до 12 год. 00 хв. «20» листопада 2018 року включно (за київським часом).

3. Територія проведення конкурсу. Інформаційна підтримка конкурсу

3.1. Конкурс проводиться на території України підконтрольній українській владі *, в мережі Інтернет у соціальній мережі Facebook (Фейсбук)

3.2. Детальну інформацію про конкурс можна знайти на сайті innoware.com

3.3. Результати будуть опубліковані на сторінці компанії Innoware у соціальній мережі Facebook (Фейсбук) у день визначення Переможців конкурсу.

4. Учасники конкурсу

4.1. У конкурсі можуть брати участь виключно дієздатні повнолітні (які досягли 18 років) громадяни України, які проживають на території України, зареєстровані у фейсбук http://www.facebook.com під ім’ям та прізвищем, які вказані у їхніх дійсних паспортах громадянина України та належним чином та в повному об’ємі виконали всі умови даних Правил (надалі – «Учасники»).

4.2. В конкурсі не мають права брати участь:

- працівники Організатора;

- іноземці та особи без громадянства;

- особи, що не відповідають вимогам п.4.1. даних Правил.

5. Умови участі

5.1. Для того, щоб взяти участь у конкурсі та стати Учасником конкурсу кожна особа, яка відповідає вимогам розділу 4 даних Правил, повинна протягом Строку проведення конкурсу здійснити дії в наступній послідовності:

а). відвідати стенд Innoware на Ярмарку вакансій у КНЕУ (31 жовтня 2018 року) або у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 08 листопада 2018 року або на конференції YouthGeneration Conference 18 листопада у Торгово-Промисловій палаті України.

б). Зробити оригінальне фото біля стенду компанії Innoware;

в). Опублікувати cвою світлину з хештегом #innowareforme, на сторінці свого персонального профілю в соціальній мережі Facebook (Фейсбук). Персональний профіль (далі по тексту – «аккаунт») у соціальній мережі Facebook (Фейсбук) має бути заповнений та повинен містити всю необхідну інформацію для участі у конкурсі (реальні прізвище та ім’я). У випадку відсутності інформації про Учасника, яка міститься в його аккаунті в соціальній мережі, Учасник конкурсу повинен заповнити відповідні поля. До участі у конкурсі не допускаються фіктивні (вдавані) аккаунти та/або аккаунти, що містять завідомо неправдиву, неточну чи неповну інформацію про Учасника конкурсу, а також аккаунти Учасників конкурсу, що не дають змоги ідентифікувати належним чином такого Учасника. Аккаунт має бути доступний для перегляду для всіх користувачів соціальної мережі Facebook.

5.2. Беручи участь у конкурсі, Учасники не вносять ніякої плати, пов’язаної з участю у конкурсі.

5.3. Вимоги до світлини Учасника:

- світлина не повинна містити елементів ненормативної лексики, закликів протиправного характеру, елементів жорстокості, насилля, закликів та/або пропагування вживання алкоголю (в т.ч. слабоалкогольних напоїв), тютюнових виробів (цигарки, кальян тощо) наркотичних чи психотропних речовин, інформації еротичного та порнографічного характеру, зображень, що порушують загально прийняті етичні норми та норми моралі, заклики образливого та/або дискримінаційного характеру (зокрема, але не обмежуючись за політичною, релігійною, соціальною, расовою, національною, статевою ознакою тощо), відомостей, що дискредитують Організатора, їх ім’я, діяльність, продукцію і т.д.;

- світлина не може містити зображення і тексти еротичного, порнографічного чи образливого змісту;

- світлина не має містити конфіденційну та/або іншу інформацію з обмеженим доступом, елементи плагіату та іншого неправомірного використання об’єктів інтелектуальної власності інших осіб, не має у будь-який інший спосіб порушувати чинне законодавство України;

- автори світлини, перед її розміщенням, зобов’язані отримати дозвіл на таке розміщення від осіб, зображених на світлині;

- зображення на світлині повинно бути гарної якості, чітким та виразним.

Автори світлин, які не відповідають вимогам цих Правил та/або порушують вимоги чинного законодавства України (зокрема, але не обмежуючись в частині інтелектуальної власності, захисту персональних даних тощо) автоматично будуть втрачати право приймати участь у конкурсі. В разі порушення умов проведення конкурсу Учасником, такий Учасник автоматично втрачає право на подальшу участь у конкурсі.

6. Заохочувальний фонд

6.1. Під Заохоченням конкурсу мається на увазі: 2 портативні колонки JBL

6.2. Заміна Заохочень грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається.

6.3. Зовнішній вигляд Заохочень, зображених в рекламно-інформаційних матеріалах конкурсу може відрізнятися від реальних Заохочень конкурсу.

7. Визначення Переможців

7.1. Визначення власників Заохочень (Переможців) конкурсу, вказаних в п.6.1.1. цих Правил відбудеться 20 листопада 2018 року. Двох переможців конкурсу у соціальній мережі Facebook буде обрано шляхом випадкової вибірки з використанням спеціального обладнання (комп’ютера), устаткованого спеціальною комп’ютерною програмою, робота якої заснована на принципі випадкової вибірки. У спеціальному обладнанні не містяться приховані алгоритми (в тому числі вихідні тексти комп’ютерних програм), інформаційні масиви, вузли чи агрегати, недоступні для інспектування та тестування з боку органів, які здійснюють контроль за проведенням конкурсу (за допомогою Інтернет-ресурсу http://random.org).

7.2. Учасники конкурсу, що не стали Переможцями за результатами проведення процедури визначення Переможців конкурсу, не здобувають права на отримання Заохочень конкурсу, та/або будь-яких інших заохочень та компенсацій.

7.3. Результати визначення Переможців конкурсу є остаточними і такими, що не підлягають оскарженню.

7.4. Оголошення про Переможців конкурсу публікується на сторінці Спільноти в соціальній мережі Facebook у коментарях під записом-анонсом конкурсу 20 або 21 листопада 2018 року з додаванням скріншоту у соціальній мережі Facebook (знімок екрану) про визначення Переможців.

8. Порядок та строки отримання Заохочень

8.1. Протягом 5 (п’яти) календарних після публікації імен Переможців, вони зобов’язані зв’язатись із організатором шляхом надсилання електронного листа на адресу IWwork@innoware.com та підтвердити свою згоду на отримання Заохочення, а також повідомити інформацію: номер мобільного телефону, лінк на особистий профіль користувача веб-сайту http://www.facebook.com, від імені якого Учасник прийняв участь у конкурсі та був визначений як Переможець.

8.2. Заохочення вручаються в офісі Innoware.

8.3. Кожен Переможець може отримати лише 1 (одне) Заохочення .

8.4. Організатор конкурсу і пов’язані з ним особи не несуть відповідальності за подальше використання Переможцями Заохочень після їх вручення та/або за неможливість такими Переможцями скористатись отриманими Заохоченнями з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень.

8.5. Переможець автоматично втрачає набуте ним право на отримання Заохочень, а також перестає вважатись Переможцем, без будь-яких компенсацій у наступних випадках:

8.5.1. якщо такого Переможця визнано порушником даних Правил;

8.5.2. якщо такий Переможець у встановлений цими Правилами період не надав підтвердження можливості та згоди на отримання належного йому Заохочення;

8.5.3. якщо такий Переможець заявив про свою відмову від отримання Заохочення будь-яким доступним способом;

8.5.4. у разі неможливості ідентифікувати Переможця;

8.5.5. у разі неналежного та/або неповного виконання умов цих Правил.

8.6. У разі неможливості вручення відповідного Заохочення належному Переможцю протягом 15 календарних днів, таке Заохочення визнається незатребуваним. При цьому, таке Заохочення не може бути затребуване Переможцем конкурсу повторно.

8.7. У разі виявлення неможливості вручення Заохочень, Організатор має право розпорядитися незатребуваним Заохоченням на свій розсуд.

9. Додаткові умови

9.1. Участь в конкурсі автоматично означає факт ознайомлення та повну і безумовну згоду Учасника з даними Правилами. Порушення Учасниками цих Правил або відмова Учасника від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в конкурсі та отримання Заохочення, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора конкурсу будь-якої компенсації, в тому числі і грошової.

9.2. Організатор не несе відповідальності у випадку невиконання своїх зобов’язань внаслідок надання Учасником неповних, неточних, застарілих, недостовірних персональних даних.

9.3. Приймаючи участь в конкурсі, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої інформації, його персональних даних Організатором конкурсу, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про неї/нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. її імені і фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо - та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, в т.ч. рекламного характеру) про наступні активності Організатора на номер мобільного телефону/адресу, вказану Учасником при реєстрації, повідомлень тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, але виключно в рамках проведення конкурсу і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних». Учасник має право в будь-який момент відмовитися від отримання повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) про наступні активності Організатора, попередньо повідомивши Організатора про таке рішення. Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю Учасників конкурсу, створені під час проведення конкурсу, та/чи у зв’язку з конкурсом, є власністю Організатора конкурсу і можуть використовуватися без будь-якого відшкодування. Учасник конкурсу, який став Переможцем та отримує Заохочення конкурсу, погоджується фотографуватися для виготовлення рекламних матеріалів без виплати їй/йому за це будь-якої винагороди. Такі особи надають свою згоду на використання їх зображень. Усі права інтелектуальної власності, що виникають у зв’язку з виконанням цього пункту Правил, належать Організаторові конкурсу.

9.4. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора є остаточним і не підлягає оскарженню.

9.5. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього строку проведення конкурсу. Також Організатором можуть бути змінені строки проведення конкурсу. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов можливі у випадку їх затвердження Організатором та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови конкурсу. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та умов.

9.6. Беручи участь у конкурсі, кожен Учасник свідчить і підтверджує, що він ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є прямо вираженою згодою на їх обробку Організатором на свій розсуд будь-якими способами з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить чинному законодавству України, зокрема, виконання вимог чинного законодавства України, щодо реклами, податків, та в сфері бухгалтерського обліку, для проведення конкурсу згідно з офіційними правилами, підготовки статистичної інформації тощо. Учасник в будь-який момент може відкликати свою згоду на обробку його персональних даних, повідомивши про таке письмово Виконавця.

9.7. Своєю участю в конкурсі Учасник надає Організатору згоду в порядку визначеному Законом України «Про захист персональних даних», на обробку та використання його персональних даних (ПІП, паспортні дані, ідентифікаційний код, адреса проживання, дані аккаунту, зареєстрованого в одній із соціальних мереж, передбачених цими Правилами, зображення та інше) виключно з метою виконання вимог чинного законодавства України, щодо реклами, податків, та в сфері податкового та бухгалтерського обліку.

9.8. Права Учасника як суб'єкта персональних даних. Учасник має право:

- на отримання відомостей про місцезнаходження Організатора як володільця/розпорядника його персональних даних;

- вимагати від Організатора як володільця/розпорядника його персональних даних уточнення своїх персональних даних;

- застосовувати передбачені законом засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

9.9. Обробка персональних даних Учасника може здійснюватися Організатором самостійно або може бути передана третім особам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності.

9.10. Персональні дані Учасника зберігаються в базі персональних даних «Переможці», власником якої є Організатор.

9.11. Дана Акція не є лотереєю або послугою в сфері грального бізнесу.

10. Реквізити Сторін:

Замовник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інновер Україна»

Адреса: 01135, м. Київ, вул. Золотоустівська, 3 Тел: (044) 490 22 20

Поділитись: