Розрахувати вартість

Сучасний фінансовий директор, як суб'єкт цифрової реальності

November 10, 2020
Поділитись:

«Інновація відрізняє лідера від наздоганяючого»

Стів Джобс

За останнє десятиріччя роль фінансового директора суттєво змінилася. Сьогодні, він все частіше є повноправним партнером топ-менеджменту компанії і працює над формуванням і реалізацією стратегії підприємства. Саме фінансовий директор відповідає за достовірну фінансову оцінку ключового показника успішності будь-якої компанії – прибутку.

Саме до нього, в першу чергу, звертається топ-менеджмент із питаннями:

• Працюємо-працюємо, а прибутку/живих грошей немає, що не так?

• Чому витрати ростуть? З чого складається собівартість? Чи можемо її зменшити?

• Який прибуток буде через місяць/квартал/ півроку і далі?

• Яка капіталізація нашої компанії?

Не буду вдаватися у подробиці щодо способів оцінки фінансового стану підприємства, оскільки не цимхотіла з вами поділитися. Існує величезна кількість інформації у книгах, в Інтернеті, а також, я точно не можу конкурувати в цьому питанні з професійними CFO і фінансовими консультантами з компаній великої четвірки та консультантами, які є спеціалістами у цій темі.

Я хотіла би обговорити інше питання, яке є важливим для будь-якої компанії, але стає особливо гострим при активному зростанні бізнесу, коли потрібно швидко приймати рішення і відстежувати їх результат. Будь-які фінансові цифри, показники, звіти перетворюються у пил, якщо фінансовий директор не може довіряти:

• первинним даним, на яких вони базуються,

• джерелу /інструменту їх формування.

Чи може керівник ефективно управляти підприємством, якщо цифри, на які він опирається можуть завтра повністю змінитися, тому що частина даних із поточної системи управління підприємством просто безслідно зникла, і, в результаті, прибуток, який планувалося направити на розвиток, перетворився на великий збиток? Чи буде фінансовий директор на 100% впевнений у фінансовій ситуації на підприємстві, якщо розрахунки /звіти збираються вручну з розрізнених джерел і на будь-якому етапі обробки даних може «спрацювати» «людський фактор» і 100 перетвориться у 1000 або в 10.

Розуміючи рівень таких ризиків, останнім часом, все частіше саме фінансові директори виступають у ролі інноваційних лідерів, зацікавлених у використанні новітніх інструментів, що дозволяють побудувати єдине інтегроване інформаційне середовище, завдяки якому можна оперативно побачити цілісну картину діяльності підприємства або всього холдингу, і на підставі отриманих достовірних операційних і фінансових даних приймати зважені, стратегічно важливі для бізнесу рішення.

Впровадження надійної ERP системи дозволяє знизити рівень ризиків, пов'язаних із «людським фактором» і вирішити цілий ряд транзакційних завдань, у результаті чого CFO може більше уваги приділяти роботі над стратегічними цілями компанії, аналізом поточних викликів і прогнозуванням можливих майбутніх загроз і переваг.

Сьогодні, лідируючі позиції в розробці гібридних технологій управління ресурсами підприємства і інформаційною інфраструктурою в цілому, займає компанія Microsoft, яка пропонує сучасні рішення для бізнесу, такі, як Microsoft Dynamics 365 for Finance & Operations (ERP система, раніше називалася AX, AXAPTA), Microsoft Dynamics 365 for Sales (CRM система), Office 365, Power BI, Power Apps та інші.

Використання Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (AX, AXAPTA) дозволяє уніфікувати бізнес-процеси, запровадити єдині правила фінансового обліку та контролю.

Microsoft Dynamics 365 for Finance & Operations дає можливість у єдиній інформаційній оболонці об'єднати необмежену кількість юридичних осіб (компаній) та налаштувати загальні корпоративні правила обліку в кожному з них. Завдяки наявності в цьому ERP-рішенні такої стандартної функціональності як дворівневі довідники контрагентів, товарів/продуктів; мультивалютність, конструктор ланцюжків затверджень для різних операцій і документів; внутрішньо холдингові операції і централізовані платежі; консолідація даних; конструктор фінансових звітів і т.ін., фінансовий директор отримує дієвий і сучасний інструментарій операційного контролю та управління фінансовими потоками підприємства/холдингу. При цьому, консолідовані результати фінансово-економічної діяльності компанії можна побачити в режимі реального часу, без залучення окремих людських ресурсів.

Забезпечити високу надійність інформації та довіри до фінансових даних

Microsoft Dynamics 365 for Finance & Operations відповідає всім останнім сертифікатами безпеки і забезпечує винятковий рівень надійності зберігання та передачі даних, як на рівні внутрішньої архітектури, так і шляхом обмеження прав доступу користувачів, використовуючи попередньо налаштовані ролі безпеки. ERP система гарантує, що ніякі дані не будуть загублені або навмисно змінені користувачами.

Наявність аудиторського сліду на рівні кожного запису, а також повна заборона «безслідного» видалення врахованих документів, забезпечує винятковий рівень надійності операційної та фінансової інформації. Завдяки таким стандартним можливостям, фінансовий директор може довіряти отриманим фінансовим показникам, так як будь-яка цифра може бути деталізована до первинного документа чи операції із зазначенням, хто і коли її зареєстрував у системі.

Оперативно адаптувати бізнес-процеси до нових правил і процедур

Microsoft Dynamics 365 for Finance & Operations – це гнучке адаптивне рішення, яке легко інтегрується з усією лінійкою продуктів Dynamics 365 і Office 365, за рахунок чого його можна оперативно налаштовувати під потреби бізнесу: трансформувати існуючі бізнес правила і впроваджувати нові функції, реалізуючи нові бізнес потреби і реагуючи на зміни в законодавстві. Наприклад, збільшення зростання дебіторської заборгованості можна легко вирішити шляхом налаштування у системі гнучких правил кредитного контролю; налаштування електронних листів-нагадувань, які згідно заданих правил, будуть оперативно відправлятися боржникам; введення правил нарахування пені в залежності від розмірів і терміну заборгованості. Зловживання на рівні ціноутворення можна вирішити шляхом впровадження різних сценаріїв автоматичного розрахунку ціни, що будуть залежати від характеристик товару, обсягу угоди, регіону, типу клієнта тощо. Впровадження цих правил не вимагає розробки, їх можна активувати, як на етапі запуску Dynamics 365 for Finance and Operations, так і на будь-якому етапі експлуатації системи.

Легко масштабувати і розширювати бізнес

Використання Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations дозволяє значно скоротити зусилля по створенню інформаційної оболонки для кожної нової операційної одиниці холдингу. Немає необхідності розгортати і налаштовувати нову систему обліку, досить просто створити нову юридичну особу (компанію) в існуючому середовищі Dynamics 365 for Finance and Operations, і шляхом копіювання перенести в неї налаштування з іншої, вже діючої юридичної особи.

Розміщення додатку в хмарі дозволяє скоротити витрати, необхідні для обслуговування громіздкої наземної ІТ-інфраструктури, і дає можливість продовжувати активно розвивати бізнес компанії без будь-яких додаткових інвестицій в інфраструктуру. В результаті фінансовий облік для, наприклад, нової компанії холдингу, можна запустити за кілька днів, при цьому дані по новій компанії будуть відразу ж відображатися у консолідованих звітах.

Бажаєте отримати більш детальну інформацію, замовити презентацію рішення, розрахувати вартість впровадження Dynamics 365 for Finance & Operations для вашого бізнесу, зв'яжіться зі мною або залиште заявку на нашому сайті innoware.com

Катерина Мамонова, Партнер Innoware

Оригінал статті: https://www.linkedin.com/pulse/modern-financial-director-subject-digital-reality-kateryna-mamonova/?trackingId=OgpdK19%2BSQ6GaJj2wGSsmw%3D%3D

Поділитись: